Grupy pacjentów

W gabinecie istnieje możliwość organizowania spotkań pacjentów poświęconych edukacji zdrowotnej w szerokim zakresie. W pierwszym etapie zostaną stworzone grupy koncentrujące się na następujących problemach:

  • nadciśnienie tętnicze
  • cukrzyca
  • choroba niedokrwienia serca

Lekarze rezydenci

Ze względu na częściowo szkoleniowy charakter praktyki, w część konsultacji w gabinetach jak i wizytach domowych zaangażowani będą lekarze specjalizujący się w zakresie medycyny rodzinnej (rezydenci).

Pomoc w godzinach nocnych oraz wypadkach

Pacjent ma prawo korzystać z usług pogotowia ratunkowego na dotychczasowych zasadach, w nagłych wypadkach i stanach bezpośredniego zagrożenia życia.

 
| Strona startowa | Zakres i rodzaje świadczeń |
|
Wizyty i porady | Harmonogram pracy |